Söka - Procura - Search

Wednesday, May 30, 2007

Verb Grupp 1 [regelbundna verb]

Grupp1 omfattar mer än 80% av alla verb. Första konjugationen verb som slutar på obetonat -a.

Ex:

att acceptera - accepterar - accepterade - accepterat (aceitar)

[-r, -ade, -at ]

Tempus

Infinitiv: att arbeta

Imperativ: arbeta!

Presens: arbetar

Imperfekt: arbetade

Supinum: arbetat

Perfekt Particip: arbetad, arbetat, arbetade

Svenska Portugisiska Svenska Portugisiska
anklaga acusar besvara responder a
analysera analisar betala pagar, liquidar
annonsera anunciar beteckna designar, indicar
anpassa adaptar betona acentuar, sublinhar
anpassa sig adaptar a betrakta contemplar
arbeta trabalhar betyga atestar
avancera avançar betvivla duvidar de
avskaffa tomar, prender beundra admirar
avsluta acabar concluir bevaka vigiar
avslöja revelar bevara guardar
bada tomar banho bevisa provar
balansera balançar, equilibrar bilda formar, compor
bearbeta trabalhar, cultivar blanda misturar
befria libertar blandar ihop confundir
begränsa limitar bromsa frear
behandla tratar bruka usar
behärska dominar börja começar, iniciar
beklaga ter pena de citera citar, mencionar
bekräfta confirmar cykla andar de bicicleta
bekymra preocupar dansa dançar
bekämpa combater, lutar definiera definir
beräkna calcular deklarera declarar imposto
berätta contar, relatar dela repartir, dividir
besluta decidir, determinar demonstrera demostrar, manifestar

No comments:

Post a Comment