Söka - Procura - Search

Thursday, May 31, 2007

Ordförråd

Bok - en bok, flera böcker (livro - o livro/um livro, vários livros)

a. Man läser en tidning för att få reda på vad som händer i världen. (A gente lêem um jornal para saber o que acontece no mundo)

- en tidning, -en, -ar (o/um jornal, os/uns jornais)

- att läsa, -er, -te, -t, läs! (ler)

- att få reda på (para saber)

- att hända, -er, -de, -t (acontecer)

- en värld, -en, -ar (mundo, planeta terra)

b. En katalog är en broschyr eller en bok som talar om vad det finns för varor samt priserna. (Um catálogo é uma brochura ou um livro que fala sobre mercadoria e preços.)

- en katalog, -en, -er (o/um/s catálogo/s)

- en broschyr, -en, -er (o/um/s brochura/s)

- att tala, -r, -ade, -at (falar, conversar)

- att finnas, finns, fanns, funnits (existir, encontrar, estar, haver)

- en vara¹,-n, -or (a/uma mercadoria/s, o/um/s produto/s, o/um/s artigo/s)

- samt (konj) (e, como também)

- en pris, -en, -er, -na (o/um/s preço/s)

c. En atlas hjälper dig att hitta var ett land eller en stad ligger. (Um atlas ajuda você achar onde liga um país ou uma cidade.)

- en atlas, -en, -er (o/um/s atlas(-))

- att hjälpa, -er, -te, -t, hjälp! (ajudar)

- att hitta, -r, -ade, -at (achar, encontrar)

- var² (adv) (onde)

- ett land, landet, länder (o/um/s país(-es))

- en stad,

- att ligga, ligger, låg, legat, ligg! (ficar, estar situado)

d. Om man inte vill köpa böcker, kan man låna på ett bibliotek. ( Se a gente ñ quizer comprar livros, podemos emprestar na biblioteca.)

- att vilja, vill, ville, velat, (querer)

- att köpa, -er, -te, -t, köp! (comprar)

- att låna, -r, -ade, -at, låna! (emprestar)

- ett bibliotek, biblioteket, bibliotek, biblioteken (a/uma/s biblioteca/s)

e. En uppslagsbok är en bok eller flera böcker där står uppgifter om allting i bokstavsordning. (Uma enciclopédia é um livro ou vários livros onde tem informaçãos sobre tudo em ordem alfabética.)

- att stå, står, stod, stått, stå! (estar em pé) P.S. { na frase acima "o verbo "stå" tem significado de "estar escrito na enciclopédia)

- en uppgift, uppgiften, uppgifter (a/uma/s informação/s)

No comments:

Post a Comment