Söka - Procura - Search

Wednesday, January 17, 2007

Transitiva verb - ett transitivt verb är ett "verb" som kan ha ett eller flera "objekt". (Verb transitiva é um verbo que "tem um ou vários objetos").

ex: Oscar lägger alltid nycklarna på hallbordet. (Oscar colocar sempre as chaves na mesa de entrada.)

Maria brände alla kärleksbrev från Johan. (Maria queimou todas as cartas de amor do Johan (q ele mandou para ela).)

Lia vaknar alltid klocka sex. ( Lia acorda sempre as seis horas.)

Intransitiva verb - ett intransitiva verb är ett "verb" som inte ha något "objekt". (Verb intransitiva é um verbo que "não tem objeto".)

ex: Nycklarna ligger hallbordet. ( As chaves está (em cima da)na mesa de entrada.)

Johan kärleksbrev brann upp. (As cartas do Johan foram queimada.)

Transitiva verb Português Intransitiva verb Português
bita morder bitas morder
bränna queimar brinna arder (em chamas)
dränka afogar drunkna afogar-se
döda matar morrer, falecer
fälla derrubar, etc falla cair, tombar
kittla fazer cócegas kittlas fazer cócegas
knuffa empurrar knuffas empurrar-se
krama apertar, (espremer) kramas abraçar(-se)
kyssa (pussa) beijar kyssas (pussas) beijar-se
lura enganar luras deixar-se enganar
lägga pôr, colocar ligga estar deitado
reta irritar, zangar retas irritar-se, zangar-se, (fazer pirraça)
skilja separar, desligar skiljas separar-se, (divorciar-se)
slå bater slåss bater*
släcka apagar, fechar slockna dormir-se, (apagar-se a luz), cabisbaixo
sparka dar pontapé (fotb. chutar) sparkas chutar-se, coice (animal)
ställa pôr, colocar stå estar em pé, ficar quieto
sänka descer, abaixar-se, sjunka descer, abaixar-se
sätta pôr, colocar sitta sentar (-se)
söva adormecer somna, sova adormecer, pegar no sono
väcka acordar, despertar vakna, vara vaken acordar, despertar

No comments:

Post a Comment