Söka - Procura - Search

Monday, January 22, 2007

Ordbildning

Substantiv Adjektiv Verb
en kunskap kunnig kunna
en sorg sorglig sörja
en ilska ilsken ilskna till
ett uttryck uttrycklös/-full uttrycka
ett skrik skrikig skrika
en respekt respektlös/-full respektera
ett förstånd förståndig förstå
ett krav krävande kräva
en form formlös forma
en lydnad lydig lyda
ett straff straffbar straffa
ett hot hotfull hota
ett behov behövlig behöva
en känsla känslig känna
en vilja villig vilja
en gåva givmild ge
en vana vanlig vänja
en betydelse betydelsefull/-lös betyda
en hjälp hjälpsam hjälpa
en frigörelse frijord frigöra
en brand brännbar bränna
en svalka sval svalka
ett damm dammig damma
ett besvär besvärlig besvära
en mening meningsfull/-lös mena
en tanke tankfull/tankbar tänka

en kunskap (s) ----- -en, -er [vetande, lärdom] ---------- conhecimento/s, instrução, saber

kunnig (adj) ------- -t, -a [som kan mycket, kunskapsrik] ------ competente, capaz, conhecedor

kunna (v) --------- att kunna, kan, kunnat ----------- poder

en sorg (s) ------- -en, -er ----------------- desgosto, pesar, tristeza

sorglig (adj) ----- -t, -a -------------------- triste, lamentável

sörja (v) -------- att sörja, sörjer, sörjde, sörjt [känna sorg över] ------- chorar, sentir pesar (ex: morte, amor)

en ilska (s) ----- ilskan --------------------- ira, cólera, furor, raiva

ilsken (adj) ----- -t, -a --------------------- furioso, raivoso

ilskna till (v) ---------- ficar furioso, enfurecer-se

ett uttryck (s) -------- uttrycket, uttryck, uttrycken --------- expressão

uttryckslös/-full (adj) ----- -lös (inexpressivo, sem expressão) -full (expressivo, significativo)

uttrycka (v) ----- att uttrycka -er, -te, -t --------- exprimir (-se), expressar (-se)

ett skrik (s) ------- skriket, skrik, skriken ------- grito, berro

skrikig (adj) ------ -t, -a --------- gritaria

skrika (v) --------- att skrika, skriker, skrek, skrikit ------ gritar, berrar

ett respekt (s) ---- respekten --------------- respeito

respektlös/-full (adj) ------ -lös (desrespeitoso, irreverente) ---- -full (respeitoso, cheio de respeito)

respektera (v) ----------- att respektera, -r, -ade, -at ---------- respeitar

ett förstånd (s) ---------- förståndet -------- compreensão

förståndig (adj) --------- -t, -a ------------- inteligente

förstå (v) ---------------- att förstå, försår, förstod, förstått ---- compreender, entender, perceber

ett krav (s) ------------ kravet, krav, kraven ---------- exigência

krävande (adj) -------- exigência

kräva (v) ------------- att kräva, -er, -de, -t -------- exigir

¹en form (s) -------- -en, -er ------------- forma, feitio

²en form (s) -------- -en, -ar ------------- forma de (fazer) bolo, (tabuleiro)

formlös (adj) ------- -t, -a ---------------- sem forma

forma (v) ----------- -r, -ade, -at -------- formar, dar forma, modelar; moldar; modelar-se

en lydnad (s) ------- lydnaden --------- obediência, submissão

lydig (adj) ---------- -t, -a ------------- obediente, submisso

lyda (v) ------- att lyda, lyder, lydde {el. löd}, lytt ------- obedecer

¹ett straff (s) -------- straffet, straff, straffen ---------- pena, castigo, punição

²en straff (s) --------- -en, -ar --------------- penalidade (jogo)

straffbar (adj) ------- -t, -a ----------------- punível

straffa (v) ---------- att straffa, -r, -ade, -at [ge straff, bestraffa] -------- castigar, punir

ett hot (s) ---------- hotet ---------- ameaça

hotfull (adj) -------- -t, -a ---------- ameaçador

hota (v) ------------ -r, -ade, -at ------ ameaçar

ett behov (s) ------- behovet, behov, behoven ---------- necessidade, precisão

behövlig (adj) ------ preciso, necessário

behöva (v) --------- att behöva, -er, -de, -t ------- necessitar, ter necessidade de, precisar, carecer de

No comments:

Post a Comment