Söka - Procura - Search

Tuesday, March 05, 2013

Starka och oregelbundna verb I

[verbo irregular]

Starka och oregelbundna verb {De byter vokal} [Os verbos irregular no idioma sueco “as vogais troca de lugar”]

Exempel: dricker - drack - druckit  i-a-u [1.a parte]
               skriver - skrev - skrivit    i-e-i
               flyger -  flög - flugit      y-ö-u
    
i-a-u [kort i] {qdo a pronuncia da vogal i é curta}

Infinitiv              Presens                Preteritum           Supinum

(att) drickadrickerdrackdruckit
(att) brinnabrinnerbrannbrunnit
(att) finnafinnerfannfunnit
(att) finnasfinnsfannsfunnits
(att) *försvinnaförsvinnerförsvannförsvunnit
(att) hinnahinnerhannhunnit
(att) sittasittersattsuttit
(att) sprickasprickersprackspruckit
(att) springaspringersprangsprungit
(att) stickastickerstackstuckit

(att) vinnavinnervannvunnit
(att) slippaslipperslappsluppit

(att) spinnaspinnerspannspunnit
att dricka - [verb. beber]

att brinna - [verb. queimar, pegar fogo (bras.) [portugal (arder)]
- stå i lågor [estar em chamas]
{lysa (vara entusiastisk) } {ett brinnande (=stark) intresse för musik}

[ter interesse muito grande por musica]
att finna - [verb. achar, encontrar]
att finnas - [verb. haver, existir]
att försvinna {*förs+vinna (förs (prefix), vinna (verb) {sammansatta verb}} [verb desaparecer, sumir]
att hinna - [verb. alcançar, atingir (sentido tempo); [ha tid (ter tempo)]
- hinna fatt [alcançar]
- hinna fram [chegar a tempo]
- hinna med tåget [pegar o trem (br.); apanhar o combóio (portugal)
*en hinna -n -or {substantivo} [uma membrana (-s), uma película (-s)]
att sitta - [verb. sentar (cadeira, a mesa, carro etc)]
*att sitta #motsats att stå [estar sentado # estar em pé]
att spricka - [verb. rachar; (subst. uma racha, uma fenda)]
att springa - [verb. correr]
* en springa (substantiv) [abertura estreita, fenda]
att sticka - [verb. picar; (fazer tricô, tricotar)
- sticka hål i (på) [fazer buraco]
- en sticka [agulha de fazer tricô ou crochê]
- sticka {ger sig i väg} [ partir, ir embora]
att vinna - [ganhar (na lototeria); vencer (esporte)]
att slippa {inte behöva, (att) komma ifrån} - [não ter que ....; escapar de..]
att spinna - [verb. fiar, tecer]

No comments:

Post a Comment