Söka - Procura - Search

Thursday, March 05, 2009

Sista delen

Tredje delen av Konjunktioner

Underordnande Konjunktioner

4. Komparativa (jämförelse-) {que, do que (depois de: mais, menos, maior, menor, melhor, pior), qual (depois de: tal), quanto (depois de: tanto), como, assim, como, bem como, com se, quem nem. {essas são as conjunções em português}}

som, såsom [har tre betydelser] {tem três significados}

1. = liksom, på samma sätt som (förekommer i jämförelser): { igual o "som" usa quando faz uma "comparação"}
- Hon talar som ett barn. [Ela fala "igual" criança.]

Efter lika, så(dan) + adjektiv och efter samma + substantiv förekommer som. {depois do "lika, så(dan) + adjetivo e depois de "samma" + substantivo prosegue o "som"}
- Jag är dubbelt gammal som du. [Eu sou bem "mais" velho que você./ Eu tenho o dobro da sua idade}
- Vi har haft samma problema med barnen som ni. [Nós já tivemos "tanto" problema com os filhos "quanto" vocês.]

2.=i egenskap av:
- Han är mera uppskattad som yrkesman än (som) människa. [Ele é mais conhecido pela profissão dele do que como pessoa.]

3. =till exempel:
- I skogen finns det djur som hare och räv. [Na floresta existe animal como "lebre e raposa".]

ju .... desto /ju .... dess / ju .... ju
- Ju
mera jag läser, desto mera förstår jag. [Quanto mais eu leio, mais eu entendo]
- Ju mera jag läser, dess mera förstår jag.
- Ju mera jag läser, ju mera förstår jag.

ju
-
Vägen blev smalare ju längre vi körde.
än
-
Det gick bättre än jag hade trott. [Foi melhor do que eu acreditei.]
som om
-
Hon låtsas som om hon ingenting vet. [Ela fingiu que (como) não sabia de nada.]
{- låtsas som om .... (fazer de conta que .....)} / {- låtsas inte förstå (fazer-se desentendido)}

Ex:
1. Oskar dricker vin som andra dricker mjölk. Och han pratar lika mycket som vi andra tillsammans.
2. Stanna här länge som du har lust!
3. Pedro är lika bra som Eva i svenska.
4. Pedro har samma betyg som Eva i svenska.
5. Skriva snart som möjligt!
6. Han är piggare i dag än han var igår.
7. Peter sjunger bättre än jag.
8. Linda talar mycket bättre än hon skriver.
7. Ju mer det regner, desto mindre behöver vi vattna i trädgården.
8. Ju mer man solar desto brunare blir man. 

5. Konsekutiva (följd-) {que (combinada com uma das palavras: tal, tanto, tão ou tamanho, presentes ou latentes na oração anterior), de forma que, de maneira que, de modo que, de sorte que, etc.:}

så (...) att

- Chefen dikterad för fort, så att sekreterarem inte hann skriva. [O chefe ditou rápido, de forma que a secretaria não conseguiu escrever nada.]
- Det blåste så att man inte kunde gå ut.


Om den föregående satsen innehåller el. sådan inleds bisatsen ofta med bara att: [Se a oração "anterior" tiver o "så" e "sådan", a "bisatsen (oração subordinada) iniciam sempre com apenas o "att".]

- Han var sjuk att han inte kunde resa sig upp.
- Det inträffade ett sådant oväder att all trafik lamslogs.

- Hon rökte mycket att hon fick ont i halsen.
- Hon sprang fort att hon föll omkull.


-
Jag måste skynda mig, jag inte kommer för sent.

6. Finala (avsikts-) {para que, a fim de que, porque (=para que), que}
för att

-
Han gick tidigt, för att han skulle hinna med tåget.
- Sonen gjorde allt för att mamman skulle ha det bra.
- Hon vidareutibildar sig för att hon ska få ett bättre arbete.
- Hon vidareutbildar sig för att få ett bättre arbete.
No comments:

Post a Comment